פיתוח אתר שכונת "רמת אברהם" בקרקע חווארית – בית שמש

: פיתוח אתר שכונת "רמת אברהם" בקרקע חווארית – בית שמש

 

13

 

בית בקראל - בנין A קומה 2 האופה 2, קדימה

E-mail: office@engyuger.com

טל: 09-8911401 פקס: 09-8911490