סקר קרקע

המונח סקר-קרקע מתייחס לרוב לפעולת "סקר זיהומי קרקע" ולא לבדיקת קרקע לפני בניה.

סקר קרקע אינו מתייחס לפעולת יועץ הקרקע ומטרתה בחינת הקרקע להמצאות מזהמים ואפיון הסכנות כתוצאה מכך לאדם ולסביבה, ולא במטרה להמליץ על אופן הביסוס של תשתית הבניה (בית פרטי, מסחרי, תשתיות תחבורה או אחר) ובכדי למנוע סחף או שקיעה של המבנה בעתיד.

אם לא חיפשתם סקר זיהומי קרקע ואתם עומדים לפני פרויקט בניה פרטי או מסחרי ומחפשים יועץ קרקע - עברו לפה או צרו קשר ישיר בטלפון למעלה וכן תמצאו פה טיפים לבחירות יועץ קרקע עבורכם.

חייגו כעת 09-8911401

זיהום סביבה

סקר זיהום קרקע

סקר הקרקע למטרות זיהום עצמו מתבסס על דגימות בשטח באמצעות סדרת קידוחים וכן סקר גזים ואנלזיה שלהם ובהתבסס עליהם ניתוח וחיבור דו"ח סיכונים. מקובל לחלק את תהליך סקר הקרקע לשלושה שלבים - 

  1. סקר היסטורי - בחינה כוללת של המרחב ובכלל זה תוכניות, תשתיות, מפות וצילומי אוויר, אירועים, טבלאות ומדדים רלבנטים וכל מידע טכני הנוגע לאזור הנבדק.
  2. סקר גזים - איסוף דגימות גז מהקרקע ואנליזה שלהם. ניתן לנקוט בסקר קרקע גז אקטיבי שבו נשאבים גזים מהאדמה, או סקר קרקע פאסיבי שבו מוחדר לאדמה חומר פאסיבי הסופג את הגזים.
  3. סקר קרקע - איסוף דגימות קרקע במיקומים ועומקים הנקבעים בהתבסס על סקר הקרקע ההיסטורי ושנועדו לבחון ולאתר המצאות מזהמים שונים בשכבות הקרקע השונות.

הגורם הרשמי האחראי על תחום זיהום הקרקע הנו המשרד להגנת הסביבה וזאת באמצעות תקינה, הסדרה ופיקוח. באתר המשרד תוכלו למצוא את "ההנחיות המקצועיות לביצוע סקר קרקע" וכן הנחיות לגבי שיקום קרקע מזוהמת. בנוסף, המשרד מציג מנוע חיפוש "נתונים סביבתיים" המסייע בשלב סקר הקרקע ההיסטורי ואשר מאפשר איתור אירועים ונתונים בקלות ויעילות.

שיטות דיגום וסקר

המשרד להגנת הסביבה, הציג מסמך ובו הנחיות לביצוע נכון של סקר קרקע היסטורי בנושא זיהום קרקע והוא מופיע באתר המשרד פה. על המשרד, סקר היסטורי כולל שלושה שלבים:

"1. איסוף מידע, מסמכים ונתונים – איסוף המידע יתייחס להווה ולעבר. המידע ייאסף מכל מקור רלבנטי לרבות הגורמים בעלי הזיקה לאתר, רשויות המדינה והשלטון המקומי, מוסדות התכנון, וכן כל מקור אחר על פי כל דין.

2. בחינת הנתונים שנאספו באמצעות סיור, ראיונות ושאלונים – הסיור והראיונות יתבססו על המידע שנאסף בשלב איסוף המידע. הסיור יכלול בחינה פיזית וויזואלית של האתר למעט בדיקות פולשניות בקרקע כגון דיגומי קרקע, גז קרקע ומים.

3. ניתוח המידע והגשת דו"ח הסקר ההיסטורי – הדו"ח יציג באופן מובנה, שיטתי ומסודר את כלל המידע שנאסף בשני השלבים הראשונים - איסוף המידע, הסיורים והראיונות. כמו כן יכלול הדו"ח ניתוח של המידע במטרה לאפיין את הזיהום הקיים באתר – סוג החומרים המזהמים, היקף השימוש, מקורות זיהום באתר ובסביבתו, והשפעתם על הסביבה ועל בריאות הציבור. הדו"ח יכלול גם תכנית לחקירת קרקע – בהתאם לניתוח ולמסקנות בדו"ח, יכין עורך הדו"ח תכנית לחקירה פיזית של הקרקע הכוללת – דיגומי קרקע, גז קרקע ומים, לפי העניין. התכנית תתבסס על הנחיות המשרד, לרבות לעניין דיגום קרקע וערמות ועל כלל המידע שנאסף בסקר ההיסטורי" (שם, המשרד להגנת הסביבה).

רק בשנת 2016, עודכנה שיטת דיגום הקרקע וכעת מתבצעת "אנליזה ל TPH בשיטת 8015 EPA, לקביעת ריכוז פחמימנים ממוצא דלקים בקרקע. מלבד ריכוז המזהמים (דלקים, שמנים ומתכות) נבדקים גם פרמטרים נוספים כגון רמת החומציות של הקרקע, אחוזי חדירות למים, התנגדות חשמלית ועוד. בהתאם לכך מעריכים את העלויות הצפויות של הטיפול ומשך שיקום הקרקע" (וויקיפידה ישראל).

את האנליזה מבצעים בהתבסס על "ערכי סף ראשוניים למזהמי קרקעות" שמפרסם המשרד להגנת הסביבה.

טיפול בזיהום קרקע

אופי הטיפול בזיהום קרקע כמובן תלוי בתוצאות סקר הקרקע שבוצע וההתחשבות בנתוני רכיב הסקר ההיסטורי.

במרבית המקרים ובפועל מגוייסת לשם כך חברה המתמחה בחפירת הקרקע המזוהמת והעברתה לטיפול ביולוגי באתר נפרד, או במקרה של זיהום שאינו ניתן לטיפול - הקרקע מוטמנת באתר מוסדר ובתאום עם המשרד להגנת הסביבה.

 

 

בית בקראל - בנין A קומה 2 האופה 2, קדימה

E-mail: office@engyuger.com

טל: 09-8911401 פקס: 09-8911490