פיתוח אתר שכונת "רמת אברהם" בקרקע חווארית – בית שמש

: פיתוח אתר שכונת "רמת אברהם" בקרקע חווארית – בית שמש

 

13

 

רח' האקליפטוס 6 ת.ד. 2303 קדימה 60920

E-mail: office@engyuger.com

טל: 09-8911401 פקס: 09-8911490