רכבת קלה נ.ת.ע

קירות סלארי באמצעות "הידרו-פרייזר" בפרויקט פיר שילוח "אם המושבות" – רכבת קלה נ.ת.ע

 

רח' האקליפטוס 6 ת.ד. 2303 קדימה 60920

E-mail: office@engyuger.com

טל: 09-8911401 פקס: 09-8911490